VINACOLAND

Real Estate

MENU
  • Tuyển Dụng Nhân Viên kinh Doanh - Công ty Vinacoland

    21/03/2019
    Bạn đang tim việc làm hãy tìm đến công ty Vinacoland để có thể tìm kiếm cơ hội ngề nghiệp cho bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân bạn một nền tảng kiến thức vững vàng trong một môi trường làm việc thân thiện và năng...
  • Chính sách công ty

    26/02/2019
    VINACOLAND hoạt động theo mô hình "Quản trị bằng Giá trị". Mỗi bộ phận phòng ban trong tổ chức đều được phân công phân nhiệm làm việc chuyên nghiệp luôn "Bắt đầu bằng Đích đến". Khi mỗi người, mỗi phòng ban làm "Đúng việc" và hoàn thành tốt công việc...
Bản quyền 2017 © vinacoland.com.vn
Designed by Viễn Nam