VINACOLAND

Real Estate

MENU
  • Chính sách công ty

    29/05/2017
    VINACOLAND hoạt động theo mô hình "Quản trị bằng Giá trị". Mỗi bộ phận phòng ban trong tổ chức đều được phân công phân nhiệm làm việc chuyên nghiệp luôn "Bắt đầu bằng Đích đến". Khi mỗi người, mỗi phòng ban làm "Đúng việc" và hoàn thành tốt công việc...
Bản quyền 2017 © vinacoland.com.vn
Designed by Viễn Nam